Sklep internetowy FishMagic przetwarza dane osobowe zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej również jako „RODO”), jak również w innych powszechnie obowiązujących przepisach.

1. Korzystając z usług sklepu internetowego FishMagic dobrowolnie podajesz swoje dane osobowe oraz dane osobowe odbiorcy usługi w zakresie niezbędnym w celu realizacji usługi lub/i w celu zapisu na newsletter.
2. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
3. Dane osobowe odbiorcy usługi (adresata przesyłki) przekazywane są firmom kurierskim w celu realizacji usługi, a także mogą być przekazywane do operatorów systemów płatności w ramach realizacji umowy w zależności od wybranej metody płatności.
4. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy, tj. firmy kurierskie.
5. Hasło używane do logowania musi zawierać minimum 8 znaków. W przypadku utraty hasła, klient musi utworzyć nowe hasło.
6. Sklep internetowy FishMagic nie gromadzi numerów IP komputerów w logach dostępowych.
7. Sklep internetowy FishMagic korzysta z pliku tekstowego „cookies” wyłącznie dla funkcji związanych z personalizacją oraz zapamiętywaniem preferencji klienta, które zapisywane są na dysku komputera osoby odwiedzającej. Z komputera klienta nie są pobierane jakiekolwiek informacje.
8. W przypadku zamiaru usunięcia danych osobowych z baz danych Sklepu internetowego FishMagic należy wysłać wiadomość na adres e-mail: kontakt@fishmagic.pl
9. Ogólna klauzula informacyjna:
a) Administratorem wszystkich danych osobowych zbieranych za pomocą strony internetowej www.fishmagic.pl jest EMDRAFT Sp. z o. o. ; Sobolewo 75, 16-400 Suwałki ; NIP: 8442373481 ; KRS: 0000914163 ; adres e-mail: kontakt@fishmagic.pl
b) Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub w przypadku zapisu na newsletter – dobrowolna zgoda na otrzymywanie wiadomości będącej marketingiem bezpośrednim usług własnych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
c) Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy, jak również w celu marketingu bezpośredniego usług własnych (w przypadku zapisu na newsletter).
d) Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
e) Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do wykonania umowy i realizacji praw oraz obowiązków z niej wynikających, jak również dochodzenia, ustalenia i obrony roszczeń, jeśli takie się pojawią.
f) Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. biurom rachunkowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania.
g) Administrator nie przekaże Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
h) Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
i) Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.
j) W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
10. Wszelkie pytania dotyczące Polityki prywatności proszę kierować na adres e-mail: kontakt@fishmagic.pl.
11. Wszelkie prawa do zawartości sklepu internetowego FishMagic są zastrzeżone.