Odwiedziny Hodowli FishMagic przez prezesa

Odwiedziny Hodowli na YouTube

Odwiedziny hodowli FishMagic na YouTube! Dnia 17.02.2023 mieliśmy odwiedziny hodowli  przez prowadzącego kanał YouTube:Polski klub miłośników mieczykòw Hellera Za kamerą stał Rafał...

Konflikt bakteryjny

Na wstępie pragnę podkreślić, że nie jest to artykuł naukowy. Jest to zbiór moich spostrzeżeń i wniosków zaczerpniętych z literatury, wynikających...